diver flies with mantarays at Donkalo Thila cleaning station, south Ari Atoll, manta, rays, flying mantas, mantastation, devilray, diver, meeting, giant, Manta birostris, Mobulinae, Myliobatdae, Maldives
diver flies with mantarays at Donkalo Thila cleaning station, south Ari Atoll, manta, rays, flying mantas, mantastation, devilray, diver, meeting, giant, Manta birostris, Mobulinae, Myliobatdae, Maldives

Foto Nr. GNO_000315